HUMOR

Op deze
pagina
vind je
enkele
grappige
dingetjes.
Ik hoop
dat je
er enig
plezier aan
beleeft.

'Ha ha ha'

El Barto / BSM Productions